Turbomyynti

Turbomyynti – Meiltä mm. Garrett-, Holset-, BorgWarner-, Schwitzer-, KKK-, Mitsubishi-, IHI-ahtimet

Uudet, tarkoin testatut turboahtimet toimitettuina koko Suomen alueelle

Kun turboahdin on kulunut niin pahoin, että sen kunnostus ei ole taloudellisesti enää kannattavaa, on ratkaisu uusi turbo. Iisalmen Turbohuollossa sinua palvelee turbomyynti, joka sisältää aidot, alkuperäiset turboahtimet takuulla, joita moottoritehtaat asentavat valmistuslinjalla moottoreihin.

Kaikki myymämme tehdasuudet, alkuperäiset turboahtimet sekä alkuperäiset vaihtoahtimet ovat käyneet läpi tarkan laatutestauksen. Sekä autotehtaille ensiasennukseen menevät että jälkimarkkinoille lähtevät ahtimet valmistetaan samalla tuotantolinjalla.

Tuotevastuu ja maahantuojan takuu – maksuton lisäturva asiakkaalle

Tuotevastuutapauksissa saat täyden takuun ja avun vain virallisen maahantuojan jälleenmyyjältä ostetulle ahtimelle. Me Iisalmen Turbohuollossa toimimme ahdinten maahantuojan, Turbotekniikka Oy:n, virallisena jälleenmyyjänä.

Turbotekniikka Oy on Garrett-, Holset-, KKK, Schwitzer- ja Mitsubishi-ahdinten virallinen maahantuoja. Se myöntää kaikille maahantuomilleen ahtimille niiden valmistajan ehtojen mukaisen tuotetakuun, kuitenkin pois lukien virityskäyttöön myytävät ahtimet. Mikäli ahdin rikkoutuu takuuaikana, maahantuoja korjaa tai vaihtaa turboahtimen uuteen takuuehtojen mukaan. Jos ahdin on tuotu Suomeen niin sanottuna harmaatuontina, on rikkoontuneen / viallisen turboahtimen ostajan selvitettävä asia sen myyneen tahon tai suoraan valmistajan kanssa.

Turbotekniikka Oy huolehtii aina, että sen virallinen jälleenmyyjäverkosto palvelee kaikissa ahtimien huolto- ja korjaustilanteissa takuuehtojen mukaisesti. Näin myös meidän turbomyynti-, huolto- ja korjauspalvelumme toimii, ja takuun voimassaolo säilyy sekä asiakkaan intressit tulevat parhaiten turvatuiksi. Maahantuojan myöntämä takuu onkin asiakkaalle maksuton lisäturva.

Takuuehtojen rajoitukset

Takuuehtoihin saattaa sisältyä rajoituksia esimerkiksi tapauksissa, joissa ahdinta on huollettu tai korjattu valmistajan ohjeiden vastaisesti. Tällöin takuu voi raueta. Kaikki rajoitukset perustuvat turboahtimien valmistajien kunkin tuotteen ohjeisiin, joiden tarkoitus on niin ikään suojata ahtimen ostajan oikeuksia tuotevikatilanteessa. Takuun rajoituksista voit lukea lisää tältä sivulta.

Tuotevastuu-korvaus

Joissakin tapauksissa, kuitenkin harvinaisissa, ahtimen rikkoutuminen voi aiheuttaa sellaista vahinkoa, joka tulee korvattavaksi tuotevastuuna. Tällainen vahinko on henkilölle tai muulle omaisuudelle aiheutunut vahinko, ei itse ahtimelle. Tuotevastuu kohdistuu ensikädessä tuotevalmistajaan. Maahantuojalla on kuitenkin lakiin perustuen velvollisuus avustaa asiakasta korvausvaatimusten valmistelussa. Turbotekniikalla on suorat yhteydet maahantuomiensa tuotteiden valmistajiin, jolloin vaatimusten käsittelyt käyvät nopeammin ja helpommin.

Rajoitettu takuu koskee materiaali- ja kokoonpanovirheitä

Iisalmen Turbohuollon turbomyynti myöntää myymilleen turboahtimille 24 kuukauden rajoitetun takuun. Takuu kattaa materiaali- ja kokoonpanovirheet. Ulkopuolisista syistä aiheutuneita vahinkoja ja rikkoutumisia takuu ei puolestaan kata. Takuu ei myöskään kata henkilövahinkoja eikä välillisiä kuluja. Viritysahtimille tai muille erikoisahtimille ei myönnetä takuuta.

Borg Warner, Garrett ja Holset eivät myönnä maailmanlaajuista takuuta, joten ulkomailta tai harmaatuonnista ostetut ahtimet eivät kuulu Iisalmen Turbohuollon eikä maahantuojan takuun piiriin.

Takuu ei täyty mm. seuraavista syistä

Materiaali- ja kokoonpanovirheitä useammin uuden turboahtimen ongelmat johtuvat ulkopuolisista tekijöistä. Tällöin vaurio ei kuulu takuuseen. Ahdinvaurioiden tavallisimpia aiheuttajia ovat:

Likainen moottori. Likainen, öljykarstainen moottori kuluttaa uuden turboahtimen käyttökelvottomaksi hyvinkin nopeasti. Satojatuhansia kierroksia minuutissa pyörivä turboahdin on todella herkkä toimintaympäristönsä epäpuhtauksille, joten se ei kestä öljyn mukana kulkeutuvia hiukkasia.

Vaurioitunut moottori. Moottorin mahdolliset piilevät vauriot saattava hajottaa turboahtimen. Tyypillisiä ongelmia ovat venttiili-, venttiilinohjain- ja istukkaongelmat sekä öljynkierron ja männän häiriöt.

Kulunut moottori. Kulunut moottori aiheuttaa merkittävää ohivuotoa, joka aiheuttaa usein myös uuden ahtimen vuodon. Öljyvuoto kerryttää ahtimen turbiinipuolelle haitallista öljykarstaa sitä vaurioittaen. Moottorin kuluneisuus onkin huomioitava ahdinta vaihdettaessa, ja turboahtimen rikkoontumisen syy on selvitettävä perusteellisesti.

Huollettu moottori. Uusi turboahdin rikkoontuu yllättävän usein moottorihuollon jälkeen, sillä jos huolto on tehty huolimattomasti, moottorissa saattaa liikkua sinne kuulumattomia epäpuhtauksia ja esineitä. Aluksi huolletussa moottorissa on aina myös hienonhienoa metallihilettä. Näin ollen on hyvä muistaa, ettei moottoriremontin yhteydessä käytetty öljy ole tarkoitettu LONG LIFE -ajoon. Metallihile kulkeutuu suoraan turboahtimelle vaurioitten sitä, sillä suodatin ei pysäytä hilettä.

Öljy, sen laatu ja kierto. Öljyn laadulla on suora vaikutus turboahtimen elinkaareen, sillä öljy kerää epäpuhtauksia sekä voitelee moottoria. Sekin kuluu, sillä öljymolekyylien rakenne ei ole ikuisesti kestävä. Pilaantunut ja huonolaatuinen öljy vaurioittaa uutta ahdinta. Ahtimen työskennellessä öljykalvon lämpötila laakereilla on jopa 600 astetta. Öljyä ei voi vaihtaa liian usein!

Öljy- tai ilmalinjojen mahdolliset tukkeumat. Uuden ahtimen vaurioitumisen syinä ovat hyvin usein vuodot, karstaisuus sekä öljylinjojen tukkeutuminen. Myös suodatinlinja ja ilmansuodatin ovat monasti huonossa kunnossa. Öljykarstaa syntyy helposti öljyputkien seinämille kuumuudesta johtuen. Ahdinvaihdossa käytettävä, uusi synteettinen öljy irrottaa aina jonkin verran vanhaa karstaa, joka kulkeutuessaan ahtimen läpi ennen öljyn suodatusta ehtii aiheuttamaan pahaa jälkeä. Siksi öljyputket on aina tarkistettava ja tarvittaessa uusittava, kun turboahdinta ollaan vaihtamassa.

Pakoputki- ja pakosarjavauriot. Ahtimen vuotoja ja vaurioita aiheuttavat usein pakoputkiston vuodot sekä tukkeumat, niin ikään pakosarjan vuodot ja halkeamat.

Käytetyt tuontiautot. Tuontiautot ovat usein huonosti hoidettuja ja huonokuntoisia, ja niissä on käytetty kierrätysöljyä, joka on turboahtimelle todellista myrkkyä. Suuria ongelmia syntyy turboahdinta vaihdettaessa, sillä kierrätysöljy sisältää pikimassaa, joka tuhoaa uuden ahtimen todella nopeasti. Tavallisesti asia huomataan vasta Suomessa, kun käyttöön otetaan uudet, laadukkaat öljyt.

Huolimaton asennus. Yleisin syy uuden ahtimen hajoamiseen on asentajan kokemattomuus tai huolimattomuus. Kun vanha turboahdin hajoaa, sen osat voivat sinkoilla pitkällekin piiloutuen hankaliin paikkoihin ahto- ja imuputkiin. Turboahdin ei myöskään kestä mitään sinne kuulumattomia osia ja esineitä, kuten irtotyökaluja, sytyttimiä ym. Tarkka ja kokenut asentaja tietää mitä tekee, jolloin vältetään turhat vahingot sekä lisäkustannukset.

Pitkä ajoneuvon seisonta-aika. Mikäli ajoneuvo seisoo käyttämättömänä pitkään, öljy alkaa kerätä kosteutta ja sen voiteluominaisuudet heikkenevät merkittävästi. Myös turbiinipuolella palanut öljy alkaa kovettua, mikä voi aiheuttaa turboahtimen rikkoontumisen hyvinkin nopeasti, kun moottori otetaan jälleen käyttöön. Ahtimelle kertynyt kosteus aiheuttaa myös käynnistettäessä sen jumiutumisen ja hajoamisen. Suomessa nimenomaan veneissä ilmenee vastaavia seisonta-ajan ongelmia.

Kaikissa myynnissä olevissa ahtimissamme on tyyppikilpi

Jokaisessa meiltä ostetussa ahtimessa on tyyppikilpi, joka muun ohella kertoo, mistä tuotantoerästä ahdin on peräisin. BMW 530D -ahdin voi esimerkiksi olla peräisin tuhannen kappaleen erästä, josta 900 ahdinta on toimitettu autotehtaalle ja 100 päätynyt jälkimarkkinapuolelle.

Jos vain jälkimarkkinoille päätyneissä ahtimissa esiintyy ongelmia, on melko ilmeistä, että ahdinvaurion takana on muu tekijä kuin materiaali- tai kokoonpanovirhe, jotka toki nekin ovat kaikesta laadunvarmistamisesta ja huolellisesta testaamisesta huolimatta mahdollisia. Juuri sen vuoksi tuotteillamme on takuu. Kysy lisää! Turbomyynti auttaa mielellään kaikissa kysymyksissä ja ahdinhankinnoissa.

Nopea toimitus

Kysy tarvitsemaasi tuotetta tai tule käymään, niin katsotaan, miten turbomyynti voi auttaa! Toimitamme turboahtimia koko Suomeen. Yleisimmät ahtimet toimitetaan päivässä Suomen alueella, erikoistapauksissa onnistuvat myös suoratoimitukset maahantuojalta suoraan asiakkaalle.

Olemme turboahtimien maahantuontiin erikoistuneen Turbotekniikka Oy:n ja tehtaan virallinen jälleenmyyjä.